Kanji Kai Beta

O aplikaci

Popis:

Tato aplikace je slovníkem japonštiny a rovněž pomůckou pro studium japonského písma i jazyka. Práce na tomto projektu začala v rámci Fondu rozvoje Masarykovy university. S tímto projektem přišli student oboru japanistiky na filozofické fakultě Martin Kabeš a bývalý student stejného oboru Tomáš Beran. Hlavní myšlenkou bylo usnadnit práci studentům japonského jazyka tím, že jim bude poskytnuta aplikace lokalizovaná v češtině, doplněna o funkcionalitu pro efektivní používání a zahrnující množství vlastního přizpůsobení.

Design a tvorba webu: Martin Kabeš
Databáze a lokalizace: Tomáš Beran

Speciální díky patří Masarykově universitě za podporu tohoto projektu a garantce projektu Mgr. Barboře Mejzlíkové, která věřila v naše úsilí a v neposlední řadě také vybraným studentům oboru japanistiky za jejich dodatečnou pomoc a zpětnou vazbu.


Odkazy:

Masarykova Universita
Seminář japonských studií na MU


Zdroje kterých jsme využili:

文化庁 (Japonská agentura pro kulturní záležitosti)  [Oficiální tabulka znaků Džójó]
Jim Breen - stránky japonštiny  [KANJIDIC2]
漢字データベース (Kanji database)
漢字データベースプロジェクト (Kanji-db project)  [CJKVI Database]
KanjiVG (diagramy tahů znaků)